Захиалагчийн код:
НХААГ
Захиалагчийн нэр:
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 75757807, Цахим шуудан: contact@ub-procurement.mn, Вэб хуудас: ub-procurement.mn, Факс: 75757809,