Захиалагчийн код:
АҮЦ
Захиалагчийн нэр:
Аж үйлдвэрийн цогцолбор
Харъяалагдах байгууллага:
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Хаягийн мэдээлэл:
ТӨХ-Сайншандын аж үйлдвэрийн цогцолбор
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.