Захиалагчийн код:
ТӨАЗЗАТӨХК
Захиалагчийн нэр:
Төв АЗЗА
Харъяалагдах байгууллага:
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70272250, Гар утас: 80766664,