Захиалагчийн код:
АЖДХ
Захиалагчийн нэр:
Албан журмын даатгагчдын холбоо
Харъяалагдах байгууллага:
Монгол улсын Их Хурлын тамгын газар
Хаягийн мэдээлэл:
Албан журмын даатгагчдын холбоо
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.