Захиалагчийн код:
ХЭАБАСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Хэнтий аймгийн Баян-Адрага сумын засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Баян-Адрага сум , Хэнтий , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.