Захиалагчийн код:
СҮАБДСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Сүхбаатар аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 88089223, Энгийн шуудан: bayndelger@sukhbaatar.gov.mn,