Захиалагчийн код:
СБАДГСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сумын засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Сүхбаатар аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 96010113,