Захиалагчийн код:
СЭАЕСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Сэлэнгэ аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70366473, Цахим шуудан: www.tender.gov.mn, Гар утас: 99031551,