Захиалагчийн код:
СЭАОСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Сэлэнгэ аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 89111167,