Захиалагчийн код:
ХЭАБШСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Хэнтий аймгийн Батширээт сумын засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
4-р баг , Батширээт сум , Хэнтий , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: batshireet_2013@yahoo.com, Ажлын утас: 89424533,