Захиалагчийн код:
ХЭАДАСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Хэнтий аймгийн Дархан сумын засаг даргын тамгийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
4-р баг , Дархан сум , Хэнтий , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 98050918, Цахим шуудан: khentii_darkhan@yahoo.com, Ажлын утас: 98114492, Гар утас: 98100630,