Захиалагчийн код:
ХӨАЭБСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сумын засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Хөвсгөл аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.