Захиалагчийн код:
ХЭАЦМСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Цэнхэрмандал сум , Хэнтий , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.