Захиалагчийн код:
ХЭАБОСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Баян-Овоо сум , Хэнтий , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.