Захиалагчийн код:
ТХААГ
Захиалагчийн нэр:
Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
1-р хороо , Баянзүрх дүүрэг , Улаанбаатар , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 51-260056, Ажлын утас: 51-260115, Ажлын утас: 51-263032,