Захиалагчийн код:
ХӨАЖСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
5-р баг , Жаргалант сум , Хөвсгөл , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 89500584,