Захиалагчийн код:
СЭАСБСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Сэлэнгэ аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
Сүхбаатар сум , Сэлэнгэ , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.