Захиалагчийн код:
СЭАТСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Сэлэнгэ аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
Түшиг сум , Сэлэнгэ , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.