Захиалагчийн код:
ДОАХГСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Дорнод аймгийн Халхгол сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Дорнод аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: burennar@gmail.com, Ажлын утас: 88409986,