Захиалагчийн код:
ТӨАБӨСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Төв аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: tuv_bayanunjuul@yahoo.com, Гар утас: 88006078,