Захиалагчийн код:
ТӨАБХСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Төв аймгийн Баянхангай сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Төв аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Баянхангай ЗДТГ
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 96006714,