Захиалагчийн код:
ТӨАБЦАСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Төв аймгийн Баянцагаан сумын засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Төв аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.