Захиалагчийн код:
ТӨАУСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Төв аймгийн Угтаал сумын засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Төв аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Угтаал сум , Төв , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 96673769,