Захиалагчийн код:
ТӨАЭССЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Төв аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
Эрдэнэсант сум , Төв , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: Санхүүгийн албаны дарга Э.Доржханд 96383635,