Захиалагчийн код:
ТӨАЭССЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Төв аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Эрдэнэсант сум , Төв , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: Үнэлгээний хорооны дарга 92068090,