Захиалагчийн код:
ОСНААУГ
Захиалагчийн нэр:
Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар
Харъяалагдах байгууллага:
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70111722, Ажлын утас: 70111722, Вэб хуудас: www.osnaaug.ub.gov.mn,