Захиалагчийн код:
БӨАУХСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 99549153, Гар утас: 85357744,