Захиалагчийн код:
БӨАЦСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 95202221,