Захиалагчийн код:
СҮАСБСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Сүхбаатар аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 94945204,