Захиалагчийн код:
ДУГАДХСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Дундговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сумын төв
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.