Захиалагчийн код:
ТӨАБҮСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Төв аймгийн Бүрэн сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Төв аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: buren.zdtg2019@gmail.com, Гар утас: 88045100, Ажлын утас: 85805101, Энгийн шуудан: buren.zdtg2019@gmail.com,