Захиалагчийн код:
АРАБЦСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Архангай аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Дайрбор , Батцэнгэл сум , Архангай , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Энгийн шуудан: Лхамаа, Гар утас: 93074225,