Захиалагчийн код:
СҮАХАСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Сүхбаатар аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Халзан өөрийн байранд
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.