Захиалагчийн код:
СҮАОСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Сүхбаатар аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
5-р баг , Онгон , Сүхбаатар , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: khishigmaa@sukhbaatar.gov.mn ,