Захиалагчийн код:
АРАХХСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Архангай аймгийн Хайрхан сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Архангай аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Хайрхан сум , Архангай , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Вэб хуудас: http://khairkhan.ar.gov.mn, Виз - Цахим шуудан: info@khairkhan.ar.gov.mn,