Захиалагчийн код:
ДУГАДЦСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Дундговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Дэлгэрцогт сум , Дундговь , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 96595996,