Захиалагчийн код:
ЭМХТ
Захиалагчийн нэр:
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв
Харъяалагдах байгууллага:
Эрүүл мэндийн яам
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 976-70128801,