Захиалагчийн код:
ДУГАГУСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Дундговь аймгийн Говь-Угтаал сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Дундговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Говь-Угтаал сум , Дундговь , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Вэб хуудас: http://www.dundgovi.gov.mn/mn/,