Захиалагчийн код:
ТӨААБСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Төв аймгийн Алтанбулаг сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Төв аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 88076792,