Захиалагчийн код:
ТӨААРСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Төв аймгийн Аргалант сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Төв аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 95827008,