Захиалагчийн код:
ДУГАГССЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Дундговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.