Захиалагчийн код:
СҮАЭЦСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Сүхбаатар аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Эрдэнэцагаан , Сүхбаатар , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 91013216, Гар утас: 99503720,