Захиалагчийн код:
СҮАМХСЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Сүхбаатар аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мөнххаан , Сүхбаатар , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.