Захиалагчийн код:
ТӨАБССЗДТГ
Захиалагчийн нэр:
Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Засаг даргын тамгын газар
Харъяалагдах байгууллага:
Төв аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
1-р баг , Батсүмбэр сум , Төв , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 99250028, Энгийн шуудан: Tov.batsumber@gmail.com,