Захиалагчийн код:
НЗТНОНӨААТҮГ
Захиалагчийн нэр:
Нийслэлийн зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨАТҮГ
Харъяалагдах байгууллага:
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Хэвлэл мэдээлэл -Цахим шуудан: munguu2007@yahoo.com, Вэб хуудас: http://bus.ub.gov.mn, Хэвлэл мэдээлэл -Цахим шуудан: odno1018@yahoo.com, Ажлын утас: 11343169,