Захиалагчийн код:
ДГАОНӨГ
Захиалагчийн нэр:
Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 7052-2224, 7052-0004, Хэвлэл мэдээлэл -Цахим шуудан: Dornogovi.tender@yahoo.com,