Захиалагчийн код:
БХАОНӨГ
Захиалагчийн нэр:
Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70444141, 70443224, Цахим шуудан: procurement.bayankhongor@gmail.com,