Захиалагчийн код:
ДОАОНӨГ
Захиалагчийн нэр:
Дорнод аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
7-р баг , Хэрлэн (Сүмбэр) , Дорнод , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Ажлын утас: 70583058, Вэб хуудас: www.umch.dd.gov.mn, Цахим шуудан: info@umch.dd.gov.mn, Факс: 70584058, Вэб хуудас: www.facebook.com/dornodumch,