Захиалагчийн код:
БУАОНӨГ
Захиалагчийн нэр:
Булган аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
Булган сум , Булган , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: Onug3259@yahoo.com, Ажлын утас: 70343259, Цахим шуудан: onug3259@yahoo.com,