Захиалагчийн код:
ТӨАОНӨГ
Захиалагчийн нэр:
Төв аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Төв аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хаягийн мэдээлэл:
6-р баг , Зуунмод сум , Төв , Монгол
Холбоо барих мэдээлэл:
Цахим шуудан: tuvprocurement@gmail.com, Вэб хуудас: www.umch.to.gov.mn, Ажлын утас: 77553579,