Захиалагчийн код:
УВАОНӨГ
Захиалагчийн нэр:
Увс аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
Харъяалагдах байгууллага:
Мэдээлэл байхгүй.
Хаягийн мэдээлэл:
Мэдээлэл байхгүй.
Холбоо барих мэдээлэл:
Гар утас: 70453262, Цахим шуудан: uvs.onug@gmail.com,